North Dublin Attractions

Swords Castle North Dublin

Swords | 5 Mins
Swords Castle is conveniently located a short 6-minute walk from the hotel. The castle was built for the first Anglo Norman Archbishop of Dublin, John Comyn in 1200.
 
The castle is open Monday until Saturday 9.30 am – 4 pm. We recommend a guided tour to learn all about the history of this beautiful building and enjoy a walk the stunning grounds and surroundings. Well worth a visit when staying with us.
 
Hình ảnh có nhãn Activities

Malahide Castle

Malahide | 10 Mins
This 12th Century Castle is a must see when in North County Dublin. Take a stroll around Malahide Castle’s beautiful ornamental gardens that cover over 22 acres and are home to thousands of different species of plants and flowers.
 
The castle is full of artefacts dating back 800 years and the tour is a wonderful experience you won’t forget! It opens all year round from Monday to Sunday 9.30 am – 5.30 pm.
 
Hình ảnh có nhãn Activities

Portmarnock & Malahide Beaches

Portmarnock/Malahide | 20 Mins
If you fancy a great coastal trail, you can follow the coastline from Portmarnock to Malahide and afterwards enjoy food and a well-deserved drink in one of the lovely pubs and restaurants in Malahide village.
 
If it is more of a relaxed walk you are after, then take a breath of fresh air on Malahide or Portmarnock’s sandy beach.
 
Hình ảnh có nhãn Beach

Liên Hệ

Địa chỉ

Carnegie Court Hotel,
North Street,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland

Điện Thoại

+353 1 840 4384

Email

reservations@carnegiecourt.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 840 4384

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách