Shopping in Swords North Dublin

Pavilions Shopping Centre Swords

Swords | 5 Mins
Pavilions Shopping Centre is located only a 5-minute drive away from our hotel in Swords. It is full of a range of high street retailers in fashion, homewares and electronics.  It has fantastic restaurants and a 15 screen cinema.
 
Hình ảnh có nhãn Shopping Area

Grafton Street Shopping Dublin City Centre

Grafton Street | Dublin | 35 Mins
Grafton Street is the most popular shopping street in Dublin. It is full of high street shops and home to Brown Thomas – Ireland’s finest department store, full of the latest designer trends.
 
You will often find musicians busking which creates a wonderful atmosphere. There are lots of side streets which are great for exploring cafes, bars and independent boutiques.
Hình ảnh có nhãn Shopping Area

Henry Street Shopping Dublin City Centre

Henry Street | Dublin | 25 Mins
Henry Street is located north of the River Liffey and is another popular spot for shopping. Arnotts department store is always worth a visit.
Hình ảnh có nhãn Shopping Area

Liên Hệ

Địa chỉ

Carnegie Court Hotel,
North Street,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland

Điện Thoại

+353 1 840 4384

Email

reservations@carnegiecourt.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 840 4384

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách